Edebi Sanatlar Nedir

«

Edebi sanatlar, yazarların düşünce ve duygularını daha güzel ve etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olan dil ve anlatım teknikleridir. Bu teknikler, metinlere zenginlik, derinlik ve estetik katarak okuyucuda veya dinleyicide daha yoğun bir etki bırakmayı amaçlar.

 1. Teşbih (Benzetme): Anlamı kuvvetlendirmek için aralarında gerçek ya da mecazi olarak benzerlik bulunan iki varlıktan zayıf olanın güçlü olana benzetilme sanatıdır. Örneğin: “Kadın güneş gibiydi, her girdiği yeri aydınlatıyordu.”
 2. İstiare (Eğretileme): Teşbih sanatının ana öğelerinden sadece kendine benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe denir. Kendisine benzetilenle yapılan açık, kendisine benzeyenle yapılan kapalı istiare olarak adlandırılır. Örnek: “Bilerek daha fazla demiyorum; gözleriniz derya gibi.”
 3. Mecaz: Bir benzetme sonucu gerçek anlamı dışında kullanılan sözcük ya da kelime öbeğidir. Örneğin: “Kapıyı çalan kalbimin atışlarıydı.”
 4. Mecaz-ı Mürsel: Bir nesnenin ya da varlığın direkt adını söylemek yerine ilgili bir parçasını ya da özelliğini söylemektir. Örneğin: “Köyün ışığı söndü, Mehmet öldü.”
 5. Tevriye: İki anlamı bulunan bir sözcükte, uzak anlamının kullanılmasıdır. Örneğin: “Kalem olsam da yazsam seni.”
 6. İntak: İnsan dışındaki varlıkları ve cansız varlıkları konuşturma sanatıdır. Örneğin: “Rüzgar, ağaçların yapraklarına, isyanını fısıldadı.”
 7. İham: Bir kelimeye ait iki ya da daha fazla anlamın bir mısra veya beyit içerisinde bütün anlamlarını kastederek kullanmaktır. Örneğin: “Kapıyı tıkladı, içerisindeki tüm duygularını.”
 8. Mübalağa: Bir olayın ya da varlığın olduğundan daha fazla ya da daha az gösterilmesine denir. Örneğin: “Öyle bir sevdiki, dağları delip geçti.”
 9. Tezat: Konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanıldığı sanattır. Örneğin: “Söz vermiştim gittiği kadar dönmeye.”

Edebi sanatlar iki ana gruba ayrılır:

1. Söz Sanatları:


Söz sanatları edebiyatı, kelimelerin anlamlarını ve çağrışımlarını kullanarak estetik bir etki yaratmaya odaklanır. En yaygın söz sanatları şunlardır:

 • Benzetme (Teşbih): Bir şeyi başka bir şeye benzeterek anlatma. Örnek: “Gözleri yıldız gibi parlıyordu.”
 • Abartma (Mübalağa): Gerçekten olduğundan daha büyük veya küçük gösterme. Örnek: “Yüz yıl yalnız yaşadım.”
 • Kişileştirme (Teşhis): Cansız varlıklara insan özelliklerine atfetme. Örnek: “Ağaçlar rüzgarda fısıldaşıyordu.”
 • Karşıtlık (Tezat): Zıt anlamlı kelimeleri veya kavramları karşı karşıya getirme. Örnek: “Siyah ve beyaz, karanlık ve aydınlık.”
 • Mecaz: Kelimeleri gerçek anlamlarının dışında kullanma. Örnek: “Yolun sonu gözükmüyordu.”

2. Anlatım Sanatları:

Anlatım sanatları, metnin genel yapısını ve akışını etkileyen tekniklerdir. En yaygın anlatım sanatları şunlardır:

 • Öyküleme: Bir olayı veya olguyu baştan sona anlatma.
 • Tanımlama: Bir varlığı veya kavramı özelliklerini belirterek anlatma.
 • Sınıflandırma: Varlıkları veya kavramları ortak özelliklerine göre gruplara ayırma.
 • Örnekleme: Bir düşünceyi veya duyguyu somutlaştırmak için örnekler verme.
 • Diyalog: İki veya daha fazla kişi arasında geçen konuşma.

Edebi sanatlar, yazılı ve sözlü her türlü edebi eserde kullanılabilir. Bu sanatların ustaca kullanımı, eserlerin estetik değerini ve etkisini artırır.

Edebi sanatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için:

 • Edebiyat ders kitapları
 • Edebiyat terimleri sözlükleri
 • İnternetteki kaynaklar

Önemli Not: Edebi sanatlar, metinleri analiz etmede ve yorumlamada önemli bir araçtır. Bu sanatların bilinmesi, eserlerin daha derin ve anlamlı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olur.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *